mee
Lezen

Een nieuwe wind

Enerdo - Een nieuwe wind

Die waait al enige tijd door Enerdo, een studiebureau dat adviseert in duurzaam bouwen. Sinds afgelopen jaar staat een volledig nieuw managementteam klaar om het bedrijf naar ongekende hoogten te stuwen. Maar: zoveel verandering op korte tijd, dat is niet evident. Enter Pauze!

De opdracht: het nieuwe managementteam integreren in de groep en de zoektocht naar een collectief gedragen identiteit, visie en strategie in goede banen leiden. En beginnen? Dat deden we zoals altijd met het opstellen van een strategisch kompas, de waarden en doelstellingen waartoe het bedrijf zich op korte én lange termijn engageert.

Dat, en de fonkelnieuwe huisstijl van het bedrijf, werd voorgesteld tijdens een teamdag in evenementenlocatie Hemelbrug in Beringen. Maar vooraleer we overgingen tot de orde van de dag, keken we samen naar ‘Breaking Boundaries’, de nieuwe Netflix-docu van sir David Attenborough. Een mokerslag die weinigen onberoerd laat over de impact die wij als mens hebben op onze planeet.

Iedereen wakker?

Jazeker! Hierna begonnen we aan het échte werk. Zoals gezegd was het eerst aan het nieuwe managementteam om hun noeste arbeid van de afgelopen tijd voor te stellen. De nieuwe huisstijl, het strategisch kompas, het actieplan voor de komende tijd … Het personeel maakte tijdens deze presentatie kennis met de nieuwe richting die hun bedrijf insloeg.

Daarna namen wij over en betrokken we ook de medewerkers bij het verhaal. Eerst introspectief, door ze te laten nadenken over hun eigen sterktes en zwaktes. Waar halen ze de energie vandaan om elke dag te doen wat ze doen. En wat kost net energie? Vervolgens deelden ze hun denkoefening met elkaar voor feedback. Niet enkel positief waarderend, maar ook constructief op zoek gaand naar verbetering.

Waarden tot leven wekken

Energiepositief, eigenzinnig, zorgzaam en vooruitstrevend: die waarden kwamen naar boven tijdens de voorafgaande sessies, waarbij de identiteit van het bedrijf scherpgesteld werd. Maar om te voorkomen dat het loze woorden op een stuk papier blijven, vroegen we Enerdo om – elk afzonderlijk – concreet gedrag aan die waarden te koppelen.

Bij het bespreken daarvan kwam ook de factor ‘corona’ bovendrijven wanneer het over ‘eigenzinnig’ en ‘zorgzaam’ ging. Twee waarden die door het vele thuiswerken op een lager pitje kwamen te staan. Nu de wereld stilaan weer recht krabbelt, leek het de groep tijd om bepaalde rituelen opnieuw op te pikken, zoals de werkweek afsluiten met een frisse pint.

Start, stop, continue

De volgende oefening die we onze seminaristen voorlegden, was om zich te buigen over de vragen: waar wil je in professionele context mee starten en stoppen, en waar wil je mee verdergaan zoals je bezig was? Het doel: engagement tonen en dat ook durven uitspreken voor de groep.

Met die oefening zat onze taak er voor die dag op. En Enerdo? Die hadden elkaar al even niet meer gezien door de lockdown, dus zij grepen de kans om wat bij te keuvelen en leuke activiteiten te doen op het domein.

13 - 08 - 2021 door amelotte