kmo
portefeuille

Pauze is een erkend dienstverlener

En daarom kan je subsidies aanvragen voor ons advies. De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je als ondernemer financiële steun kan krijgen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

Hoe vraag ik de subsidies aan?

Aanmelden bij de kmo-portefeuille doe je gewoon online. Ook jouw subsidies vraag je eenvoudig aan via de website. Geen ellenlange dossierverwerking dus.

Je kan jouw subsidie pas aanvragen wanneer je de adviesovereenkomst hebt ondertekend. Tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties kan je de subsidieaanvraag indienen.

Komt mijn kmo in aanmerking voor subsidies?

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro steun.

Welke Pauze-producten komen in aanmerking voor subsidies?

Concreet zijn dat onze adviesdiensten zoals bijvoorbeeld ons strategisch kompas, familiekompas of onze (core) team setup.

De Klantenpraat

Pauze heeft onze ogen geopend voor een aantal tekortkomingen en werkpunten waar wij ons eerder onvoldoende van bewust waren.

Filip Henckens Driesen nv

De sessies waren voor alle leden van het team een ware openbaring. Het resultaat was een helder verwoord en duidelijk opgesteld plan, waar zowel strategie, cultuur als de rolverdeling in ons team gestalte kregen.

Edwin Risbourg Virtus

Pauze challenget je als ondernemer om (terug) vanuit de essentie te ondernemen. Diep graven naar jouw ‘why’, jouw basiswaarden en die als kapstok gebruiken voor de richting van je bedrijf.

Charline Leroi Autoglass Clinic

Jullie creëren luchtigheid in de zwaarte van sommige processen, en dat geeft heel veel goesting.

Lies Brouwland