Mee
werken

Pauze producten

Je zal Pauze ervaren als een bloedserieuze kermis met veel boeiende attracties. Er is voor ieder wat wils, van schietkraam tot botsauto. En je wilt stiekem nog een keer als je de ‘flosh’ gevangen hebt. Hoe dan ook, hieronder een poging tot plattegrond van de Pauze-producten.

Ontdek ze allemaal.

Strategisch kompas

Waarom je doet wat je doet terug ontdekken.

Tijdens een offsite ‘rebootcamp’ gaan we met de eigenaars terug richting geven aan hun bedrijf en zin aan hun ondernemerschap. Samen gaan we waarderend op zoek naar de identiteit en de waarden, de weerspiegeling van het spiritueel kapitaal en het DNA. We geven terug goesting en energie aan de eigenaar(s) via screening en reorganisatie van hun kernteam en bedrijfsstructuur. Vervolgens passen we dit strategisch kompas toe om het bedrijfsconcept overeen te laten komen met de identiteit. Een implementatieplan wordt eveneens opgeleverd.

HRM Mentor

HR-verantwoordelijken moeten meer gewicht krijgen in bedrijven en kunnen op Pauze een beroep doen. Onze Pauze-mentor deelt expertise en ervaringen op het gebied van HR. Om het proces te faciliteren, niet om interim-manager te spelen. We geven antwoorden op HR-uitdagingen en bieden een klankbord.

Heart rate management (HRM) scan

Als je wil zin-geven aan het menselijk kapitaal in een onderneming, dan is het essentieel om de HR strategie af te stemmen op de strategie van het bedrijf. In de HRM Scan gaan we met de eigenaar en/of HR-verantwoordelijke dieper in op de ambities op korte en lange termijn.

Conceptvertaling

Als de goesting er is en het strategisch kompas wijst iedereen weer in de juiste richting, dan is het ook belangrijk om de identiteit en het concept van je merk hierop te baseren. Pauze helpt met de vertaling van het aangescherpte geloof. Wij begeleiden de briefing, de keuze en de oplevering van het creatieve bureau dat hiervoor ingeschakeld wordt.

Kompaskalibratie

Na het opstellen van het kompas is het zaak om de strategische objectieven ook te gaan waar-maken en het change-traject te implementeren. Daarom vinden wij het essentieel om onze klanten (tegen dan eigenlijk al vrienden) verder structureel op te volgen. Kompaskalibratie is de formule waarin we elk kwartaal opnieuw met de vaste expert terug de koers nagaan en bijstellen waar nodig via een adviesverslag en een actieplan. Je bent ook meteen lid van de Pauze-community.

Familiekompas

Rebootcamp met de familie-eigenaars van het familiebedrijf.

Bij Pauze geloven we met hart en ziel dat evenwichtige gelukkige families zorgen voor duurzame bedrijven. Zij zijn een fundament van een zorgzame economie en een mooiere samenleving. Tijdens dit rebootcamp geven we zin en balans aan het familie-systeem op drie niveau’s: familie (relationeel en spiritueel kapitaal), bedrijf (economisch en maatschappelijk belang) en vermogen (financieel en draagkracht). Als consiglieri zorgen we door inzicht, overzicht en gemoedsrust voor het borgen van welvaart en welzijn over de generaties heen.

Lerende organisatie

Kennis en vaardigheden groeien mee met de richting van de organisatie. Pauze helpt het beleid opzetten en de strategie implementeren zodat mensen kunnen leren en groeien in hun rol. Met een concreet plan op maat van de organisatie en elk individu zetten we je op het juiste pad.

Leiderschapstraject

Leiders hebben een grote impact om zin-geving in de organisatie. Vakmanschap en autonomie beïnvloeden de medewerkersgoesting. Pauze gaat samen met de bedrijfsleider(s) een taal en gedrag creëren voor goed leiderschap. We geven inzicht in de verschillende stijlen en matchen die persoonlijk met jou en de organisatie. Via concrete leermomenten laten we je groeien in je leidersrol.

Selfie 2.0

Om de beste versie van jezelf te kunnen zijn moet je richting geven aan je persoonlijk kompas als mens en medewerker. We helpen je durven stil te staan bij jezelf en confronteren je met je geloof, innerlijke drijfveren, waarden, normen, talenten en sterktes. Zo komen we tot je ideale rol in de ideale context. Zo kan je de beweging inzetten in de richting die je wilt en tegelijk de rust ervaren in een snel veranderende omgeving.

(Core) team setup

Elke onderneming heeft hoofdrolspelers nodig die het verhaal vertolken. Pauze vult in en verdeelt de noodzakelijke, ideale rollen in het kernteam op basis van energie en sterktes van de leden. Met als doel om afspraken te hebben over samenwerking, informatiedeling, strategische doelen. Zo komen we tot een zin-vol management en de effectieve uitvoering van strategie.

Consiglieri

We zouden het graag met de geraspte stem van Marlon Brando kunnen uitspreken. Als ‘consiglieri’ acteren we bij Pauze als vertrouwelingen en raadgevers van bevlogen bedrijfsleiders. Hierbij gaan we nog verder dan de kompaskalibratie en blijven we continu als persoonlijke adviseur beschikbaar. Daarbij gaan we elk jaar het strategisch kompas reboosten en begeleiden we intens de managementteams. Ook hier ben je meteen lid van de bijzondere Pauze-community ‘De Blinden Beer’.

In-richting scan

Processen in organisaties kunnen ook plezant zijn. Pauze helpt bedrijven zin-geven aan hun operationele processen. Samen met de eigenaar en de relevante personen gaan we de vier operationele pijlers – objectieven, processen, meten en tools – analyseren, waarderen en uitdagen. Een compleet rapport voor een efficiënte performante organisatie is het resultaat.

Cultuur teaming

De bedrijfscultuur is een bijzonder beestje met een grote invloed op mensen. Pauze zet voor organisaties culturen op die collectief gedragen worden. We delen sterktes, erkennen talenten en durven feedback geven aan elkaar. Samen bepalen we waarden en koppelen we dat aan gedrag. Zo krijgen organisaties plezante en performante teams.

De Klantenpraat